חברת הרקולס גורקביץ הוקמה בשנת 1949 על ידי מומחים בתחום האופטיקה, וכיום היא
אחת החברות המובילות בייצור ותיקון מראות לרכב בישראל. החברה מייצרת ומייצאת
מראות בסטנדרטים בינלאומיים לכל סוגי כלי הרכב, תוך מתן דגש רב על בטיחות ותוך חיפוש
מתמיד אחר פתרונות ייחודיים לכל צורך.

Hercules-Gurkiewicz Car Mirrors Acc. Mfr. Ltd. was established in
1949 by a family of optics specialists, and is now one of the leading
manufacturers of car mirrors in Israel. The company manufactures and
exports state of the art mirrors for all types of vehicles, putting great
emphasis on safety and continuing to search for unique solutions for
every need.  עברית     English   לסרטון החברה   Company`s clip